Toiminnasta

Killan toiminta on tänään rakennettu siten, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua killan järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Tapahtumat ovat retkiä, tutustumiskäyntejä, killan perhepäivä sekä erilaisia koulutustilaisuuksia. Koulutustapahtumat on toteutettu pääosin MPK:n kursseina, joko sotilaallisia valmiuksia palvelevina kursseina tai varautumiskoulutuksina.

Killan toimintaa tänään

Killan toiminta on tänään rakennettu siten, että jäsenillä on mahdollisuus osallistua killan järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Tapahtumat ovat retkiä, tutustumiskäyntejä, killan perhepäivä sekä erilaisia koulutustilaisuuksia. Koulutustapahtumat on toteutettu pääosin MPK:n kursseina, joko sotilaallisia valmiuksia palvelevina kursseina tai varautumiskoulutuksina. Kilta on osallistunut osanottajina ja kouluttajina Pohjois-Suomen Kiltapiirin vuosittain kertautuviin tapahtumiin.  Lisäksi olemme joka vuosi mukana valtakunnallisissa pioneeri- ja suojelujotoksissa kilpailijoina sekä toimitsijoina ja joka viides vuosi järjestäjinä. Kilta on toteuttanut jotoksen Kajaanissa 2004, 2009 ja nyt tänä vuonna 25.-27.7.2014.

Killan yksi merkittävä tavaramerkki on siltojen rakentaminen MPK:n kursseina.  Tähän mennessä olemme rakentaneet 13 siltaa Oulun lähiympäristössä ja Kainuussa. Sillat ovat olleet puurakenteisia kenttäsiltoja, teräspalkkisiltoja tai riippusiltoja. Näyttävin killan rakentama silta on Siikajoen yli rakennettu 70-metrin jännemittainen riippusilta vuodelta 2012. Viime vuonna rakensimme puurakenteisen kenttäsillan Kainuun Rajavartiostolle Vartiuksen raja-aseman pohjoispuolelle rajavyöhykkeellä. Siltojen rakentaminen näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna rakennamme kaksi puusiltaa, toinen Kainuun Rajavartiostolle Kuusamoon ja toinen Lumijoen kunnan hiihtostadionin silta latureitille. Lisäksi toteutamme tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ELY:n tilaaman palkkikalustosillan kokoamisen Liminkaan Temmesjoen yli kevyenliikenteen väylälle. Tähän olemme valmistautuneet järjestämällä kaksi kalustosiltakurssia Kainuun Prikaatissa vuosina 2011 ja 2013. Lisäksi vuodelle 2015 on suunnittelussa kaksi puusiltaa, toinen tulee Kainuun Rajavartiostolle Suomussalmelle ja toinen Siikalatvan kunnalle Kurunevaan.

Toinen killan osaamisen tavaramerkki on linnoituskoulutus. Killan jäsenet ovat toimineet kouluttajina että koulutettavina linnoituskursseilla, joita on järjestetty Hiukkavaarassa lähes kymmenen kappaletta. Ensimmäinen linnoituskurssi järjestettiin vuonna 1993 Hiukkavaarassa, heti MPK:n koulutustoiminnan alkamisen jälkeen. Kilta sai tilauksen Rukajärven Historiayhdistykseltä järjestää siltakurssi 2015 Salpa-linjaan kuuluvan Änäkäisten tukikohdan ja asemien lahonneiden puuosien korjaustyöstä. Kurssi toteutetaan MPK:n kurssina.

Kolmas killan tavaramerkki on suojelu- ja varautumiskoulutus. Killan jäsenistöön kuuluu muutamia suojelukoulutuksen saaneita reserviläistä, jotka ovat kehittäneet omaa erikoisosaamistaan siten, että heidän koulutustaitojaan on käytetty ja käytetään vuosittain myös oman toiminta-alueemme ulkopuolella, mm. valtakunnallisessa pioneeri- ja suojelujotoksessa. Lisäksi killan jäsenet ovat toimineet kouluttajina erilaisilla yhteiskunnan poikkeusolojen varautumiskursseilla, kuten Sähköt poikki kursseilla ja Tulityö-kursseilla. Killan perhepäivään on sisälletty kodin turvallisuuteen liittyvänä ensisammutuskoulutusta kiltalaisten perheenjäsenille.

Killan kotisivut rakensi aiempi sihteerimme Kalervo Mäkelä vuonna 1998, josta löytyi runsaasti tietoa toiminnastamme ja kuvagalleria tapahtumistamme sekä linkit aselajin koulutukseen ja kansainvälisiin tapahtumiin. Killan kotisivuja on kehitetty vuosien varrella edelleen ja niiden perusteellinen uudistaminen on tänä vuonna käynnissä.

Kiltamme on saanut MPKL:n tunnustuksena 2. kunniamaininnan kiltakisassa vuosina 2005 ja 2014 sekä valittiin vuoden killaksi 2013. Valintaperusteissa on ollut pääpaino aktiivisessa koulutustoiminnassa. Lisäksi kiltamme jäseniä on valittu vuoden kiltalaisiksi Väinö Heikkala 2009, Antero Mikkonen 2011 ja Seppo Suhonen 2012. Nämä palkitsemiset osoittavat killan aktiivisen toiminnan tason mitattuna valtakunnallisesti..

Killan toiminta tulevaisuudessa.

Tänä vuonna Pohjan Pioneerikilta tulee toimineeksi 36 vuotta. Historiansa aikana kiltamme on vakiinnuttanut asemansa aktiivisten pioneerikiltojen joukossa. Jäsenmäärämme pysyttelee noin 150 jäsenen luvussa ja lisäksi meillä on ilo ja kunnia omata jäsenkunnassamme kunnioitettuja sotiemme veteraaneja. Killan alkutaipaleella veteraanien määrä oli parhaimmillaan lähes 40, mutta vielä tämän vuoden alussa meillä oli 3 veteraanijäsentä. Ongelmana meillä on, kuten kaikilla muillakin killoilla, nuorten jäsenten saaminen mukaan aktiiviseen kiltatoimintaan. Olemme löytäneet toimintamuotoja, jotka kiinnostavat nuoria jäseniämme: pioneeri- ja suojelujotokset sekä erilaiset vapaaehtoiset kurssit ja harjoitukset. Olemme saaneet myös muutaman aktiivisen pioneeriupseeri- reserviläisen mukaan kouluttajatoimintaan. Aktiivinen ja ajantasainen tiedottaminen kotisivujen kautta on tänä päivänä hyvän toiminnan eräitä tunnusmerkkejä. Varsinkin nuorempi reserviläispolvemme on tottunut siihen hakiessaan tietoa erilaisista aktiviteeteista.

Kiltatyö ja reserviläistoiminta ovat hyviä vapaa-ajan harrastusmuotoja liikunnallisine tapahtumineen ja vahvistavat osaltaan myös nuortemme osalta usean kerran viime aikoina hyväksi todettua maanpuolustustahtoa. Nuoret reserviläiset saadaan toimintaan mukaan, kun meillä on tarjota aktiivista koulutustoimintaa. Eräs siltakurssilla mukana ollut kiltalainen totesi, että tällainen koulutus on mielenkiintoista, kun saa nähdä kättensä töiden tuloksia konkreettisesti.

Killan saamat huomionosoitukset vahvistavat kiltamme aikanaan tehtyä toiminta-ajatuksen oikeaa linjausta ja antaa perustan tulevaisuuteen MPKL:n teeman mukaisesti:

Rakennamme perinteille – Elämme tätä päivää – Tähtäämme tulevaisuuteen