Janne Kalinainen Pohjan Pioneerikillasta valittiin vuoden kiltalaiseksi

Janne Kalinainen Pohjan Pioneerikillasta valittiin vuoden kiltalaiseksi

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL ry)liittokokous pidettiin Lahdessa 23.4.2016. MPKL on yksi merkittävimmistä valtakunnallisista maanpuolustusjärjestöistä. MPKL toimii erilaisten kiltojen kattojärjestönä ja liittoon kuuluu lähes 100 kiltaa tai yhdistystä. Näissä jäsenjärjestöissä on yhteensä noin 16 500 henkilöjäsentä. Jäsenjärjestöt ovat joukko-osastokiltoja, aselajikiltoja, perinnekiltoja tai yhdistyksiä. Lahdessa järjestetyssä liittokokouksessa oli edustettuna 38 jäsenyhdistystä.

Liittokokouksessa palkitaan aktiivisesti toimineita yhdistyksiä, lehtiä, kotisivuja ja jäsenyhdistysten henkilöjäseniä seuraavasti:

VUODEN KILTALEHTI 2015: Pilven Veikko, valintaperusteina oli mm. seuraavaa, lehti parantuu vuosi vuodelta, tuhti lukupaketti täynnä ilmailuasiaa, kantaa ottavia artikkeleita, killat ja niiden toiminta hyvin esillä, mielenkiintoisia artikkeleita Suomen ilmailuhistoriasta

Erityiskunniamaininnan sai pioneerien lehti Hakku seuraavin perustein, laadukkaasti tehty ja taitettu lehti, monipuolisia artikkeleita, hieno tietopaketti jäsenille, jonka mielellään lukee myös toisen aselajin edustaja.

Lisäksi lehtisarjassa kunniamaininnan julkaistuista artikkeleista saivat seuraavat lehdet:

HAKKU, artikkeli ”Pohjan Pioneerikilta rakensi kaksi kenttäsiltaa Rajavartiostolle”, kirjoittaja Seppo Suhonen, perusteluina, ”hienoa ja hyödyllistä toimintaa, mainio näyte viranomaisten ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan merkittävästä ja yhteiskuntaa hyödyttävästä yhteistyöstä”

VUODEN KILTA 2016: Vaasan Sotilaspoliisikilta ry, perusteluina mm. kouluttajien suhde jäsenmäärään ylivoimaisesti suurin, runsaasti koulutustilaisuuksia

  1. Kunniamaininta 2016: Pohjan Pioneerikilta ry, perusteluina mm. killassa runsaasti pioneerialan kouluttajia ja aselajin koulutustilaisuuksia, runsaasti myös muita koulutustilaisuuksia, mm. varautumiskoulutusta

VUODEN KILTALAINEN 2016: Janne Kalinainen, Pohjan Pioneerikilta ry. Valintaperusteina ”Vuoden kiltalainen” valintaan oli Janne Kalinaisen aktiivinen toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.

Janne Kalinainen toimi Pohjan Pioneerikilta ry:n hallituksessa, osallistunut aktiivisesti killan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen vuonna 2015. Hän toimi killan edustajana ja varsinaisena jäsenenä pioneerikiltojen valtakunnallisen kattojärjestön Pioneeriaselajin Liitto ry:n (PAL ry) johtokunnassa. Erityisesti hän on ollut mukana koulutustoiminnan kehittämisessä ja kouluttajana sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa että monipuolisessa varautumiskoulutuksessa.

Hän on toiminut killan edustajana Pioneeriaselajin Liitto ry:n jotostoimikunnassa, jonka tehtävänä on kehittää vuosittain järjestettävää valtakunnallista pioneeri- ja suojelujotosta. Lisäksi hänet valittiin jäseneksi PAL ry:n ja MPK:n perustamaan pioneeriaselajin valtakunnalliseen koulutuksen suunnittelutyöryhmään. Hän on ollut mukana toteuttamassa veteraanikeräyksiä 2 eri kertaa Oulun alueella ja osallistunut aktiivisesti veteraanien virkistysviikon hyväksi järjestettävän teatterinäytöksen lippujen myyntityöhön. Janne on pitänyt kiltainfon ja MPK:n koulutus-infon varusmiehille POHPIONP/KAIPR 2 kertaa (molemmille saapumiserille vuonna 2015). Hän toimi kiltatoiminnan esittelijänä ja messuosaston rakentajana Pohjois-Suomen Erämessuilla maanpuolustusjärjestöjen osastolla toukokuussa. Syyskuussa hän osallistui 5-päiväiseen puolustusvoimien toteuttamaan (VEH) aselajikouluttajakoulutukseen Haminassa.

Koulutustehtävissä hän toimi puolustusvoimien VEH-harjoituksissa toukokuussa (2 pv) Hiukka-harjoituksessa Oulussa ja valtakunnallisella pioneeri- ja suojelujotoksella PORPR:ssa Säkylässä (2 pv). Lisäksi hän hankki noin puolet rastikouluttajista tälle jotokselle. MPK:n järjestämissä koulutustapahtumissa hän toimi seuraavasti: toukokuussa kouluttajana Maanpuolustusnaisten Liiton Virpijotoksella EA-rastilla, toukokuussa toteutti ja toimi kouluttajana Vaalassa järjestetyllä ensisammutus- ja hätä EA-kurssilla, kesäkuussa killan perhepäivän toteuttajana ja alkusammutuskoulutuksen kouluttajana, syyskuussa Limingassa järjestetyllä sähköt poikki kurssilla toteuttajana ja kouluttajana.