Yhdistyksestä

Killan toiminta-ajatus on maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteena toimiminen sotilasarvoihin ja ikään katsomatta, pioneeriaselajin varusmiesten tukeminen heidän palvelusaikanaan sekä maanpuolustusperinteiden vaaliminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja veteraanien hyväksi tehtävä työ.

Pohjan Pioneerikilta ry

Kilta on perustettu 26.1.1978

Killan perustamiskokouksen koollekutsuja oli killan kunniajäsen majuri evp. Veikko Inkilä. Perustamiskokouksessa oli läsnä 16 perustajajäsentä, joista osa oli viime sodissa palvelleita pioneeriveteraaneja. Mukana perustamiskokouksessa olivat Heikki Paarma, Aimo Hattula, Esko Hämäläinen, Veikko Inkilä, Esko Kääriäinen, Aarne Pehkonen, Seppo Salmenkaita, Jussi Lahtinen, Martti Linnakangas ja Martti Rouvinen.

Killan toiminta-ajatukseksi kiteytyi maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteenä toimiminen sotilasarvoihin ja ikään katsottamatta, pioneeriaselajin varusmiesten tukeminen heidän palvelusaikanaan sekä maanpuolustusperinteiden vaaliminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja veteraanien hyväksi tehtävä työ.

Toiminta lähti reippaasti liikkeelle ja muotoutui vähitellen tavoitteidensa mukaisesti pioneeriaselajissa palvelleiden jäsentensä yhteiseksi hyväksi. Kiltaan liittyi sotiemme veteraaneja, reservin pioneereja, aliupseereita, upseereita. Aluksi killan toiminta-alueena oli koko Pohjois-Suomi. Vuonna 1985 perustettiin Lapin alaosasto, joka itsenäistyi omaksi killaksi vuonna 1987. Pioneerikillan jäsenistö koostuu pääasiassa Oulun läänin alueelta voimakkaimpina alueina Oulu, Oulujoki-varsi sekä Kajaani, jotka ovat merkittäviä veteraani- ja reserviläisalueita.

Kilta liittyi Pioneeriaselajien liitto ry:n sekä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäseneksi.

Killan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Paarma ja hän toimi puheenjohtajana aina vuoteen 1983. Hänet valittiin killan kunniapuheenjohtajaksi 7.3.1984. Sen jälkeen puheenjohtajan tehtävää hoitivat Jonne Posti 1984-1990, Jouko Lehtoranta 1991- 1996, Seppo Suhonen 1997-2004, Heikki Salumäki 2005 -2010 ja nykyinen puheenjohtaja Iikka Ellilä vuodesta 2011 alkaen. Kunniapuheenjohtajamme professori Heikki Paarma siirtyi ajasta iäisyyteen 16.10.2001 ja vuonna 2002 vuosikokouksessa kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi Jonne Posti ja kunniajäseneksi Veikko Inkilä.

Pohjan Pioneerikilta sai oman lipun, joka naulattiin juhlallisin menoin 27.7.1996 Oulussa järjestettyjen pioneerikiltapäivien yhteydessä. Lipun suunnitteli Pekka Honka. Lipun naulaamiseen osallistui 18 henkilöä, joista mainittakoon maaherramme Eino Siuruainen, silloisen Oulun sotilasläänin komentaja eversti Pekka Uutaniemi ja silloisen Pohjan Pioneeripataljoonan komentaja ja myöhemmin Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Puonti.

Perinnetyö

Perinnejoukko-osastomme ovat talvisodan aikainen PionP 9 ,välirauhan ajan PionP5, jatkosodan aikainen PionP 15 ja PionP 34 sekä rauhanajan 1. Pr ja PohjPr:n PionK, PohPionK, PohPionK/PohPr sekä PohPionP /PohPr ja PohpionP/KaiPr.

Perinnetyö on ollut voimakasta ja tuloksellista. Kiltalaistemme Stig Roudasmaan ja Heikki Paarman sotahistoriallinen tutkimustyö on tuottanut kirjallista tuotetta artikkeleina ja sotahistoriallisina kirjoina Merkittävin viimeaikainen tuote niistä on PionP 15 historiikki ja henkilöstöluettelo. Kiltamme tuki historiikin julkaisemista ja kokoamista, sekä otti teoksesta uusintapainoksen 2013. Kunniapuheenjohtajamme Heikki Paarma toimi aktiivisesti veteraaniveljiensä hyväksi, auttaen sotainvaliideja ja muita huonommassa asemassa olevia veteraaniveljiä.  Hänen toimestaan toteutettiin muutamia kertoja sodanaikaisen PIONP 15 veteraanien tapaamistilaisuuksia ja kilta avusti näiden osanottajien kuljetuksissa ja kokoontumisien huoltojärjestelyissä.

Perinnetyön tuloksista mainittakoon vuonna 1984 Iin Alarantaan pystytetty välirauhanaikaisen PionP 5:n muistomerkki. Kyseinen joukko tuli tunnetuksi edesmenneen jäsenemme, professori Kalle Päätalon kirjoista. Pioneeriaselajien liitto ry:n veteraanitoimikunnan aloitteesta ovat Pohjan ja Lapin Pioneerikillat tukeneet Lapin sodan 1944-1945 pioneeritoiminnan ja sodan jälkeisen raivaustyön muistoksi pystytettyä muistomerkkiä Rovaniemelle. Muistomerkki paljastettiin 27.4.1990 Rovaniemellä Ounasjoen sillan keskustan puoleisessa päässä.

Lapin Pioneerikillan kanssa yhteistyössä paljastettiin Tornion Alaraumojen sillan laatta syksyllä1994. Pohjan Pioneerikilta kunnioitti pioneeriveteraanien perinteitä luovuttamalla 19.5.1996 Muhoksen kunnalle laatan ,jossa tekstinä on: ”Sotiin osallistuneiden Oulujokilaakson pioneerien perinteitä vaalien ,Pohjan Pioneerikilta.” Vastaavat laatat on sittemmin luovutettu Utajärven kunnalle killan 25-vuotisjuhlien yhteydessä ja Vaalan kunnalle veteraanipäivänä 27.4.2003. Kilta hankkia muistomerkin Suomussalmelle PionP 15 rakentaman vesivoimalan paikalle 25.7.2009.

Edelleen perinnetyöstä mainittakoon kiltojenkin ponnistuksia vaatinut Pioneerimuseohanke, joka avattiin 2007 Miehikkälässä. Pioneerimuseo siirtyi vuonna 2012 Hämeenlinnaan, missä pioneerimuseo yhdistyi kolmen aselajin yhteiseksi Museo Militariaksi. Kiltamme jäsenet ovat osallistuneet muutaman henkilön voimin museon siirtymistalkoisiin Miehikkälästä Hämeenlinnaan sekä Hämeenlinnassa Museo Militarin rakentamiseen ja järjestämiseen.

Veteraanityö

Kilta on järjestänyt jo viisitoista vuotta peräkkäin teatterinäytöksen Oulun kaupunginteatterissa tai Teatteriravintola Riossa, jonka tuotoilla on tuettu 15 veteraanin vuotuisia virkistys leirejä Kalajoella. Killan edustaja on käynyt esittämässä killan tervehdyksen virkistysviikon päättäjäistilaisuudessa. Lisäksi kilta on ollut aktiivinen veteraanien hyväksi järjestettyjen keräysten toteutuksessa jo vuosien ajan. Joka vuosi Oulussa on järjestetty vähintään kaksi kaksipäiväistä lipaskeräystä varusmiesten voimin markettien edustoilla ja kävelykadulla ja näissä tapahtumissa kiltamme jäsenet ovat toimineet keräysten järjestelijöinä. Lisäksi useana vuonna keräys on toteutettu Oulun jäähallissa Kärppäpelien yhteydessä kiltalaisten voimin sekä kun olemme osallistuneet paikallisiin messutapahtumiin, niin niissä olemme aina toteuttaneet lipaskeräyksen veteraanien hyväksi.

Palkitseminen

Pohjan Pioneerikillalla on oma kiltaveljen Pekka Hongan suunnittelema pienoislippu, joka otettiin käyttöön vuonaa 1985. Pienoislippu on arvokkain killan palkitsemisesineistä. Kilta on palkinnut 22 henkilöä ja yhteisöä pienoislipulla killan hyväksi tehdystä työstä. Palkitsemistapoina käytetään myös levykkeitä sekä Rauno Huggin suunnittelemaa pientä ja isoa ansiolautasta. Pohjan Pioneeripataljoonan vuoden kouluttaja palkitaan kiikarilla, joka luovutetaan Schmardenin päivän juhlallisuuksien yhteydessä, tämä on tapahtunut jo 24 kertaa. Kilta hankki myös palkitsemisvälineeksi pöytästandaarin vuonna 2004 ja niitä on jaettu 38 kappaletta. Jokaisesta kotiutuvasta saapumiserästä palkitsemme yhden varusmiehen Hakku-lehden vuosikerralla, kaksi varusmiestä ansiolautasilla ja kolme varusmiestä pronssilevykkeillä. Järjestämme jokaiselle saapumiserälle POHPIONP:ssä kiltainfotilaisuuden, jossa kerromme kiltamme toiminnasta. Näistä tulee vuosien saatossa tulevia kiltalaisia, kun vaan toteutamme aktiivista koulutustoimintaa.