Pohjan Pioneerikilta ry valittiin ”Vuoden killaksi” jo kolmatta kertaa

Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) piti liittokokoksensa 14.4.2018 Museo Militariassa Hämeenlinnassa. MPKL on valtakunnallinen kattojärjestö aselaji-, perinne- ja joukko-osastokilloille. Liittoon kuuluu lähes 100 kiltaa ja yhdistystä, joiden henkilöjäsenmäärä on noin 15 000 reserviläistä.

MPKL:n liittokokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä suoritettiin henkilöstövalintoja erovuoroisten luottamusmiesten tilalle liittovaltuustoon ja liittohallitukseen. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kai Telanne Tampereelta Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry:stä jatkamaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Liittovaltuustoon valittiin alueeltamme Jari Maljanen Oulusta Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n edustajana, Kari Ahokas Kempeleestä Pohjan Jääkärikilta ry:n edustajana ja Aimo Hattula Outokummusta Pioneeriaselajin Liitto ry:n edustajana. Liittohallituksen 1. varapuheen-johtajaksi valittiin Arno Hakkarainen Helsingistä, hän edustaa Suomenlinnan RT-kilta ry:tä.

Liittokokouksessa perinteisesti palkitaan hyvin menestyneitä jäsenyhdistyksiä, jäsenlehtiä ja henkilöjäseniä. Vuoden killaksi 2018 valittiin Pohjan Pioneerikilta ry Oulusta. Valintaperusteina oli monipuolinen ja runsas vapaaehtoinen koulutustoiminta reserviläisille. Lisäksi killalla on monipuolista toimintaa jäsenistölle ja kilta tekee aktiivisesti yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK:n ja muiden maanpuolustus-järjestöjen kanssa. Killan jäsenmäärä on noin 200 pioneeri- tai suojelukoulutettua reserviläistä. Kilta täytti 26.1.2018 40 vuotta ja juhlii 40-vuotistaivaltaan Oulussa 21.4.2018. Tämä valtakunnan tasolla tehty valinta vuoden killaksi oli Pohjan Pioneerikilta ry:lle jo kolmas kerta kuuden vuoden sisällä. Aikaisemmat valinnat tapahtuivat 2013 ja 2015. Kilta on sijoittunut välivuosinakin valtakunnan tasolla kolmen parhaan killan joukkoon. Tänä vuonna 1. kunniamaininnan kiltakilpailussa sai Sotilaspoliisi Eskadroonan Lahden Kilta ry ja 2. kunniamaininnan Varmistin ry.

Valinta vuoden Internet sivuiksi 2018 kohdistui myös Pohjan Pioneerikilta ry:n sivuille. Perusteina oli mm: Selkeät ja helposti luettavat sivut, joista jäsenehdokas löytää helposti hakemansa asiat. Sivuilla on killanjäsenille monipuolinen sisältö aselajin historiasta, tästä päivästä ja tulevaisuudesta. 

Vuoden kiltalehdeksi valittiin Pioneeriaselajin Liitto ry:n Hakku. Hakku-lehti on maamme vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt aselajilehti. Valintaperusteina oli mm. monipuolinen aselajin lehti, missä esitellään aselajin koulutusta ja tekniikkaa sekä erittäin runsaasti vapaaehtoista koulutustoimintaa ja kiltojen tapahtumia. Mukana on aina runsaasti kuvia. Tänä vuonna Hakulla on menossa 95. vuosikerta. Hakku valittiin edellisen kerran vuoden kiltalehdeksi vuonna 2014. Lisäksi Hakku sai kunniamaininnan Seppo Suhosen kirjoittamasta lehtiartikkelista: Pohjan Pioneerikilta rakensi kesän aikana kaksi siltaa. Hakku on pioneerien oma lehti, joka alkoi 1923 Korialla varusmiesten toimesta. Hakun päätoimittajana toimii everstiluutnantti evp. Heikki Bäckström Jäälistä ja toimituspäällikkönä rakennusinsinööri Seppo Suhonen Oulusta.

Pioneerit saivat MPKL:n liittokokouksessa varsin paljon tunnustusta aktiivisesta toiminnastaan. Mutta pioneerithan ovat aina edelläkävijöitä monessa asiassa.

Vuoden kiltalaiseksi 2018 valittiin Leena Tiainen Ilmavoimien Kiltaliitto ry:stä.

Lisätietoja antaa Seppo Suhonen, puhelin: 040-552 4678, sähköposti: seppo.suhonen1@luukku.com